زغال قلیانی یک نوع مواد سوختی است که برای استفاده در قلیان‌ها استفاده می‌شود. این مواد اغلب از چوب یا پوسته‌های میوه‌ها تهیه می‌شوند و به عنوان منبع حرارتی برای سوزاندن تنباکو در قلیان‌ها استفاده می‌شوند. 🌬️🍂