زغال فشرده سرخ آبی از ضایعات چوب و خاک اره تهیه شده و هیچگونه مواد افزودنی غیر طبیعی در تولید آن بکار نرفته و بنابراین هیچ دود و بویی از خود ندارد به همین دلیل باعث ایجاد سردرد و یا سرفه در زمان استفاده از قلیان نمی شود و باعث تغییر طعم تنباکو نمی شود.

در حال نمایش 2 نتیجه